Työn pääkohteet

Tutustu Lev Hatsafonin monipuolisiin avustamis- ja tiedotustyön työmuotoihin!

Yhdistyksen toiminnan keskeisin tarkoitus on edistää sosiaalista ja humanitääristä avustustoimintaa Israelissa.
Monet muualta Israeliin muuttaneista juutalaisista ovat ajautuneet syrjäytymisen; työttömyyden ja kielivaikeuksien vuoksi päihderiippuvuuksiin ja monenlaisiin perheen toimeentulo-ongelmiin. Yhdistys haluaa auttaa näitä yhteiskunnan väliinputoajia uuden elämän alkuun. Tämä toteutuu mm. vahvistamalla työtä päihdevieroituskodeissa ja antamalla tukea vaikeuksiin ajautuneiden nuorten naisten ja tyttöjen parissa tehtävään työhön. Yhdistyksen työnäkynä on näiden elämän kolhuista toipuvien yksilöiden ja perheiden tukeminen ihmisarvoiseen elämään.

PÄIHDEVIEROITUSTYÖ

Lev Hatsafon on tehnyt pitkään yhteistyötä Golanilla kristillisten naisten ja miesten päihdevieroituskotien kanssa.

Työ sai alkunsa noin 10 vuotta sitten Haifassa ja on levinnyt eri puolille Israelia. Yhdistys tukee tällä hetkellä päihdevieroitustyötä Ohel Avraham –yhdistyksen kautta. Tälle Tel Avivissa / Jaffassa toimivalle kristilliselle hoitoyhteisölle yhdistyksemme lahjoitti jäsenkeräyksellä päihdevieroituskodin hankintaan syksyllä 2015 toistasataatuhatta euroa. Ohel Avraham -Rescue of Israel (www.rescueisrael.org) on hankkimassa uutta päihdevieroituskotia ja varustaa ihmiskaupan uhreiksi joutuneille naisille myös turvakotia.

SOSIAALINEN APU: tyttöjen tukikoti ja ruoka-apu

Lev Hatsafon auttaa Nataniassa nuorten tukikeskusta, jossa käy nuoria hyväksikäytettyjä, köyhiä ja syrjäytyneitä tyttöjä, jotka ovat myös suuressa vaarassa tulla seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi. Vaikeiden kotiolojen vuoksi kadulle ajautuneita tyttöjä ohjataan kerho- ja sosiaalityön kautta takaisin yhteiskunnan normielämään.

Ramlassa yhdistys antaa varoja köyhän arabiseurakunnan ruoka-apuohjelmaan. Seurakunnan pastori organisoi kehitysaluekaupungissa ruuanjakelua sekä arabi- että juutalaisperheille.

MEDIATYÖ

Yhdistys välittää tasapainoista ja objektiivista taustauutisointia Israelista ja muualta Lähi-idästä.

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Polttopisteessä –lehden lisäksi Lev Hatsafon kustantaa Radio Deissä viikottain kuultavia ”Sykettä Israelista” ja ”Israel-raportti” –ohjelmia. Ohjelmia toimittaa yhdistyksen asianhoitaja, toimittaja Heikki Kangas. Tarkemmat tiedot ohjelmalähetyksistä etusivulta.

OPISKELIJAT JA LUOMISTIEDE

Yhdistys on tukenut luomistieteen työtä ja opiskelijatyötä aina toimintansa alusta lähtien.
Vuoden 2016 alusta yhdistyksen uudeksi tukikohteeksi tuli tavoittava ja opiskelijoiden yhteyttä tukeva toiminta. Kristillistä opiskelijatyötä tehdään sekä juutalaisten että arabien parissa. Tällä hetkellä Lev Hatsafon avustaa messiaanisen opiskelijakoordinaattorin palkkauksessa.
Muutama vuosi sitten yhdistys tuki lisäksi vähävaraisia opiskelijoita, jotka toimivat kriisiperheiden lasten tukihenkilöinä.

Luomistyöllä on Raamatussa keskeinen rooli. Siksi Lev Hatsafon tukee luomistieteen luentojen ja oppimateriaalin kustantamista Israelissa.

Evoluutioteorian pohjalta opetetaan kouluissa ja yliopistossa maailmankaikkeuden miljardien vuosien ikää. Raamatun ajanmäärityksen mukaan maapallon ikä on tuhansia vuosia.

Loppukeväällä 2016 yhdistyksen kustantamana Israelissa vieraili mm. kaksi huippuluennoitsijaa, toinen Yhdysvalloista ja toinen Australiasta. Näiden tekniikan ja geologian tohtoreiden kreationismin luentoja oli kuuntelemassa ja aiheista keskustelemassa satoja ihmisiä, joista suuri osa nuoria.

Lue lisää! Suositeltavia luomistieteen, kreationismin linkkejä:

www.creation.com

Creation Ministries International. Australialaisen tohtori Carl Wielandin vuonna 1978 käynnistämä luomistieteen yhteisö, jolla on nykyään toimintaa noin 170 maassa.
Yhdistyksen tunnettuja julkaisuja ovat kansantajuinen Creation -aikakauslehti sekä tieteellisempi Journal of Creation.

Creation -aikakauslehteä käännetään myös suomeksi nimellä Luominen, kts.  www.luominen.fi (Sivustolta löydät myös lisää linkkejä suomenkielisiin alan sivuihin).

www.answersingenesis.org

Answers in Genesis –järjestö on tunnetuimpia ja suurimpia kreationismin kansainvälisiä puolestapuhujia.
Järjestöllä on Yhdysvalloissa mm. hyvin suosittu Luomistieteen museo.
Nettisivut ovat erittäin laajat ja sieltä löytyy lisää linkkejä aiheeseen.
Järjestön suosittu toiminnanjohtaja Ken Ham luennoi eri puolilla maailmaa luomisen tieteellisistä perusteita ja Raamatun luotettavuudesta hyvin kansantajuisesti.
Sivusto englanninkielinen.

www.icr.org

The Institute for Creation Research. Luomisen ja maapallon historiaan paneutunut tutkimuslaitos, jonka työyhteydessä on lukuisia maailman johtavia kreationisteja.
He ovat kirjoittaneet paljon tieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita eri puolilla maailmaa.
Laitos on syntynyt Australiassa, josta on lähtöisin suuri joukko kreationismia puolustavia tiedemiehiä.
Sivusto englanninkielinen.

www.creationresearch.org

The Creation Research Society, tiedemiesten ja maallikkojen yhdistys, joka on puhunut raamatullisen luomistapahtuman puolesta vuodesta 1963 lähtien.
Yhteisöllä on iso tutkimuskeskus USA:n Arizonassa.
Sivusto englanninkielinen.

KRIISIAPU

Kesällä 2006 oli Libanonin sota, jonka aikana avustettiin Israelin pohjoisen köyhiä perheitä mm. Kirjat Shmonassa ja Katsrinissa. He kärsivät sodan vuoksi sekä aineellisesti että henkisesti.
Joulukuussa 2010 Lev Hatsafon järjesti katastrofikeräyksen, kun Karmelin vuorella, Haifan lähellä riehui suurmetsäpalo. Yhdistyksemme osatuella autettiin Jemin Orden orpokotia, jossa paloi yli sadan lapsen asunnot.

Vastaavissa hätätilanteissa yhdistyksellä on edelleen hyvä valmius auttaa!

RAAMATTUA LÄHI-IDÄN KANSOILLE

Syksyllä 2015 Suomeen saapui tuhansittain arabiankielisiä ihmisiä muslimimaista. Lev Hatsafon halusi tuoda Jumalan Sanaa näille tulijoille ja kustansi muutaman arabipastorin matkan Israelista Suomeen. Monet muslimit saivat kuulla Raamatun sanoman pelastuksesta. Lev Hatsafon yhdistys haluaa, että myös Israelin naapurit kuulevat pelastuksen sanoman, joka muuttaa vääristyneen sydämen asenteen rakkaudeksi.